loading

SU MOTORLARI

SU MOTORLARI

SU MOTORLARI

Su Pompası Nedir?

Pompa  sıvıları taşımak için kullanılan mekanik bir mekanizmadır. Bir pompa, sıvıyı düşük basınçtan yüksek basınca hareket ettirir ve bundan dolayı basınç içinde bir fark oluşturur. Pompalar mekanik kuvvetlerin fiziksel kaldırma veya sıkıştırma kuvveti ile maddeyi itmesi prensibini kullanarak çalışır.

 

Pompaları genel olarak iki grupta toplamak mümkündür.

 

1) Pozitif yer değiştirmeli pompalar (Hacimsel) : Bu pompalarda pompa içindeki akışkan hacmi değişmekte, çalışma sadece mekanik ve statik kurallara bağlı kalmakta ve pompa içindeki akışkan hacmi değişmektedir Hacimsel pompalar şu şekilde sınıflanır:

 

1.a) Pistonlu pompalar

 

1.a.1) Pistonlu pompalar

 

1.a.2) Diyaframlı pompalar

 

1.b) Rotatif pompalar :

 

1.b.1) Tek rotorlu pompalar : Kayar paletli pompalar, esnek borulu pompalar, vidalı pompalar, peristaltik pompalar

 

1.b.2) Çok Rotorlu Pompalar : Dişli pompalar, loblu pompalar, vidalı pompalar, çevresel pistonlu pompalar

 

2) Rotodinamik pompalar : Bu pompalarda ise akışkanın içinde çalışan bir çark bulunur. Kapalı hacim söz konusu değildir.


 

Pompa verimi LNP nedir?

 

Pompa verimi, sıvıya net olarak aktarılan hidrolik gücün mil gücüne oranıdır.

 

Pompa verimi; pompanın tipine, debisine ve özgül hızına bağlı olup %30 ile %85 arasında bir değerdir.

 

Sistem verimi; pompa ve motor veriminin toplam halidir. Metre olarak ifade edilen pompa mano metrik yüksekliği basılan sıvının türünden bağımsızdır. Sıvının kinematik viskozitesi 20 mm2/s ‘den küçük olması halinde bir pompa aynı hızda çalıştırıldığında basılan sıvının cinsi ne olursa olsun pompa manometrik yüksekliği değişmez. Pompa çıkış basıncı aşağıdaki gibi sıvı yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir

Dalgıç pompa nedir ?

 

Dalgıç Pompalarda,  motor pompa gövdesine bitişik olarak monte edilir. Bu bağlantı yerleri hava ve su geçirmeyecek şekilde sımsıkı kaplanmıştır. Herhangi bir dış hava basıncına dayanmadan çalışmaları dalgıç pompaların avantajıdır.

 

Mekanik salmastra sistemleriyle akışkanın açık noktadan pompalanması engellenir. Pompa direkt boru, flexible boru veya tesisata bağlı olabilir. Bir çok tipi bulunan dalgıç pompaların tek kademeli olanları; drenaj, kanalizasyon, genel endüstri ve çamur basmakta kullanılır. Ayrıca en küçük dalgıçlardan pompaları popülerdir. Derin sondajlarda ve kuyularda su çıkarmakta alışılmış olan tipler çok kademeli dalgıç pompalardır.

 

Derin Kuyu Pompası

Normal su pompalarının emiş yapamadığı derin kuyulardan su alıp, basmak için kullanılır. Sıradan bir pompa genel olarak yaklaşık 6 metreden derinlikten emiş yapabilmektedir, ancak derin kuyu pompaları emişte maksimum 50 metre derinliğe kadar ulaşabilmektedir. Basıncı ise, yani suyu basabildiği yükseklik ise pompa özelliklerine ve motorunun gücüne bağlı olarak değişmektedir.

 

Derin Kuyu Dalgıç Pompası

Normal dalgıç pompalarının emiş yapamadığı çapı küçük derin kuyulardan su alıp, basmak için kullanılır. Derin kuyu dalgıç pompaların çapları genellikle 3 - 4 - 5 - 6 inc çapında üretilmektedir. Bu dalgıç pompalar genellikle artezyen kuyularda kullanılır.

 

Santrifüj Pompa

 

Santrifüj pompa basit bir prensibe dayanmaktadır. Sıvı çark merkezine sürüklenir ve santrifüj kuvvetler aracılığıyla çarkların çevresinde dolaşır. Yapısal olarak hesaplı, sağlam basittir ve yüksek hızı sayesinde pompayı direk olarak asenkron bir motora bağlamaya imkan tanır.

 

Santrifüj pompalar sürekli bir sıvı akısı sağlar ve akış, pompaya herhangi bir zarar verilmeden kısılabilir. Sıvı, pompa girişinden dönmekte olan çarkın merkezine gönderilir ve buradan da çevresi boyunca sürüklenir. Bu yapı yüksek bir verim sağlar ve temiz sıvıların taşınmasına uygundur. Atık su pompaları gibi saf olmayan sıvıları taşımak durumunda olan pompalar ise, maddelerin pompa içinde birikmesini önlemek üzere özel olarak tasarlanmış çarklara sahiptir.